Projektowanie terenów zieleni


  • ogrody przydomowe
  • tereny użytecznośći publicznej
  • osiedla mieszkaniowe

więcej informacji

Projektowanie terenów zieleni

Zagospodarowanie terenów zieleni


  • kształtowanie terenu
  • zakładanie trawników
  • budowa oczek wodnych, kaskad

więcej informacji

Zagospodarowanie terenów zieleni

Pielęgnacja terenów zieleni


  • przycinanie, kształtowanie drzew i krzewów
  • nawożenie trawników i roślin
  • wertykulacja trawników

więcej informacji

Pielęgnacja terenów zieleni